อีมินโฮ จะได้รับการฝึกทางทหารเบื้องต้น

Lee Min Ho

เขาสมัครเป็นพนักงานบริการสาธารณะ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2017 นับเป็นเวลาประมาณ 10 เดือนนับตั้งแต่เข้ารับการเกณฑ์ทหารและเขาจะได้รับการฝึกทหารขั้นพื้นฐานที่ศูนย์ฝึกอบรม Choongnam Nonsan เป็นเวลา 4 สัปดาห์นับจากวันที่ 15 มีนาคมนี้

หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมเป็นเวลา 4 สัปดาห์แล้วเขาจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริการสาธารณะตามปกติ

Lee Min Ho