เสียงหัวเราะพาสตรีหนีโรคเบียดเบียน

เสียงหัวเราะ โดยเฉพาะของผู้หญิง มีมนต์สามารถสกัดมัจจุราชที่อาจมาย่ำเยือนย่ำยีถึงประตูบ้านได้ เพราะมีรายงานการศึกษาในนอร์เวย์ ซึ่งใช้เวลานานถึง 15 ปี ลงตีพิมพ์ในวารสาร “โรคทางกาย มีสาเหตุทางจิตร่วมด้วย” พบว่าผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดี แม้ตัวเองเจ็บป่วยไข้ โดยเฉพาะโรคหัวใจติดเชื้อ ก็จะยังมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวกว่า ขณะที่ผู้ชายเมื่อเป็นแบบเดียวกัน จะได้คุณเพียงแค่ช่วยบำรุงภูมิคุ้มกันโรคเท่านั้น

การศึกษาหาความเกี่ยวพันของอัตราการตายกับการมีอารมณ์ขันของชายหญิง 53,556 คน ได้ผลสรุปว่า สตรีที่มีอารมณ์สนุกสนาน จะเสี่ยงกับสาเหตุการเสียชีวิตทุกอย่างต่ำลงถึงร้อยละ 48 จากโรคหัวใจร้อยละ 43 ห่างจากบรรดาโรคติดเชื้อต่างๆถึงร้อยละ 83 ขณะที่ผู้ชายจะมีความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อเพียงร้อยละ 74

นักวิจัยชี้แนะด้วยว่าการหัวเราะช่วยปัดเป่าความขัดแย้ง อันเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมและความเครียดทั้งหลายแหล่ด้วย